ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 1)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 1)

4.1 งานขึ้นรูป ( Drawing )

จุดประสงค์ของงานขึ้นรูป คือ แปรสภาพโลหะจากแผ่นเรียบให้เป็นภาชนะรูปถ้วย ( Shell ) โดยที่ความหนาของโลหะไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนสภาพนี้ทำได้โดยการกดโลหะแผ่นเรียบด้วย punch ให้เข้าไปในช่องว่างของ die ซึ่งรูปถ้วยนี้อาจเป็นรูปทรงกระบอก, รูปกล่อง ที่มีด้านตรง , เอียง หรือมีทั้งตรง, เอียง และเป็นเส้นโค้งด้วยก็ได้ ในรูปที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะในการไหลตัวของโลหะเป็นรูปวงแหวน พื้นที่ที่อยู่ระหว่างวงแหวนแต่ละคู่จะมีตัวเลขกำกับไว้ และแต่ละหน่วยพื้นที่จะไหลตัวเข้าหาจุดศูนย์กลางของแม่พิมพ์ จากการตรวจดูแต่ละหน่วยพื้นที่ในวงแหวนหลังจากการขึ้นรูปแล้วจะพบว่า
1) ขนาดของแต่ละหน่วยพื้นที่จะเปลี่ยนเมื่อโลหะเคลื่อนตัวไปตามรัศมีของ die
2) รูปร่างของแต่ละหน่วยพื้นที่จะเปลี่ยนไปต่อเมื่อโลหะเคลื่อนตัวผ่านรัศมีของ die แล้ว จากการสังเกตดูจะพบว่า หน่วยพื้นที่หมายเลข 1 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และหมายเลข 5 จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ในการขึ้นรูปจะเกิดแรงเครียด ( stress ) ขึ้นอย่างมากในระหว่างการไหลตัวของโลหะ ซึ่งการขึ้นรูปจะได้ผลดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของโลหะที่จะนำมาขึ้นรูป

2. ความเที่ยงตรงของเครื่องจักร

3. ขนาดของแผ่น blank

รูปที่ 4.1 ลักษณะการไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูป

รูปที่ 4.1 ลักษณะการไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูป

4. การหล่อลื่น

5. แรงที่ใช้ในการขึ้นรูป

การเลือกชนิดของโลหะที่เหมาะสมและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าจะได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีพอ ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนของการทำงานจะต้องมีการวางแผนงานอย่างรอบคอบเพื่อที่จะผลิตสินค้าจำนวนมากให้ออกมามีคุณภาพเหมือนกันทุกชิ้น และลดการสูญเสียให้มีน้อยที่สุด
โลหะที่ถูกขึ้นรูปจะเกิดแรงเครียดขึ้น 2 ประเภทคือ แรงดึง ( tensile ) และแรงกด ( compressive ) ซึ่งทำให้เกิดแรงเค้น ( strain ) 3 ประเภทคือ bending, stretching และ compressing ซึ่งปรากฎการณ์ทั้ง 3 อย่างนี้ จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการขึ้นรูป ถ้าเป็นการขึ้นรูปลึกๆ ( deep draw ) อาจจะเกิดแรงเค้นทั้ง 3 อย่างนี้ขึ้นพร้อมกัน หรือถ้าเป็นการขึ้นรูปแบบตื้นๆ ( shallow draw ) ก็อาจจะเกิดเฉพาะ bending เท่านั้น ก็ได้ ในการขึ้นรูปลึกๆนั้น โลหะจะถูกขึ้นรูปหลายครั้ง และถูกกระทำจนถึงขีดจำกัดของความยืดหยุ่น ( limit of plasticity ) เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละขั้นตอนมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดมากจนเกินไป เนื่องจากความเครียดที่เกิดจากการไหลตัวของโลหะจะเพิ่มมากขึ้นตามความลึกของการขึ้นรูป

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 โหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....