ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 10)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 10)

4.11 การไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบทรงกระบอก ( Cylindrical Shell )

เพื่อที่จะสังเกตดูการไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบทรงกระบอก  จึงได้ทากรทดลองขึ้นรูปแผ่น  blank  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  5 1/8 นิ้ว  โดยทำการขึ้นรูป  3  ครั้ง  ซึ่งผลของการขึ้นรูปและรายละเอียดต่างๆอยู่ในตารางที่  4  นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการไหลตัวของโลหะในแต่ละครั้งของการขึ้นรูปดูได้จากรูปที่  4.9 จากรูปจะเห็นว่าเมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานลดลงเส้นขนานในแนวดิ่ง ( ซึ่งคือเส้นในแนวรัศมีของแผ่น  blank ) จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กันยิ่งขึ้น  สำหรับเส้นวงแหวนของแผ่น  blank  ก็ยังคงขนานกันอยู่  และแต่ละเส้นจะเคลื่อนห่างออกจากกันมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะทางด้านที่อยู่ใกล้กับด้านบนของรูปถ้วย  วงแหวนที่อยู่รอบนอกสุดจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการไหลตัวมากที่สุด  ในขณะที่ยังเป็นแผ่น  blank  แต่ละตารางในวงแหวนรอบนอกนี้มีขนาดความยาวประมาณ  ?  นิ้วและกว้าว  ?  นิ้วหลังจากการขึ้นรูปครั้งที่ 3 แล้ว  ด้านยาวของตารางจะถูกกดจนลดลงจาก  ? นิ้ว  เหลือเพียง  ?  นิ้ว  ส่วนของโลหะที่ลดลงนี้จะไปยืดตัวออกในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางของการกด  ดังนั้นด้านกว้างของตารางจะขยายออกจาก  ?  นิ้ว  ไปเป็น  ?  นิ้ว  การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับตารางอื่นๆ ด้วยซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการไหลของโลหะ  สำหรับการขึ้นรูปที่สมบูรณ์แบบแล้วขอบด้านบนของรูปถ้วยจะสูงเท่ากันตลอด  แต่ถ้าหากมีปรากฎการณ์ที่ขอบด้านบนมีความสูงต่ำไม่เท่ากันแสดงว่าโลหะมีคุณสมบัติที่เรียกว่า ? directional  properties?  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โลหะมีมาตั้งแต่ในกระบวนการผลิตที่ผ่านการรีดออกมา  โดยเนื้อโลหะที่อยู่ในแนวทิศทางการรีดจะยืดตัวออกได้มากกว่าแนวอื่น   นอกจากนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก  ความหนาของโลหะที่ไม่เท่ากัน  หรือแรงกดของ  blank  holder  แต่ละจุดไม่เท่ากัน  ด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้จะทำให้ขอบด้านบนของรูปถ้วยมีความสูงต่ำต่างกันและเป็นผลให้ลักษณะของเส้นวงแหวนที่ขีดไว้   จะมีระดับสูงต่ำตามลักษณะของขอบด้วย

รูปที่ 4.9 การเปลี่ยนรูปร่างของถ้วยในการขึ้นรูปหลายๆครั้ง

รูปที่ 4.9 การเปลี่ยนรูปร่างของถ้วยในการขึ้นรูปหลายๆครั้ง

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ยังไม่มีคนโหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....