ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 11)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 11)

4.12 การไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบกล่อง  ( Rectangular  Shell )

สำหรับการขึ้นรูปแบบกล่องนั้น  การไหลตัวของโลหะจะไม่เท่ากันทุกจุดเหมือนในการขึ้นรูปแบบทรงกระบอก  โดยที่บริเวณผนังทั้งสี่ด้านของรูปกล่องจะเป็นลักษณะเดียวกับการพับ  ( bending ) ทั่วๆไป  แต่บริเวณมุมทั้งสี่แล้วจะเกิดการขึ้นรูป ( drawing )  อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้แรงที่ใช้ในการขึ้นรูปแต่ละส่วนจึงไม่เท่ากัน

ในรูปที่  4.10  จะแสดงให้เห็นการไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบกล่อง  โดยที่แผ่น  blank  จะมีตารางที่ขีดแบ่งไว้  2  ลักษณะคือ  ส่วนที่จะเป็นผนังของรูปกล่องนั้นจะแบ่งตารางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  และตรงส่วนที่จะเป็นมุมของรูปกล่องจะแบ่งเป็นตารางที่เกิดจากการตัดกันของเส้นรัศมีกับเส้นวงแหวน  ซึ่งหลังจากการขึ้นรูปแล้วจะเห็นว่าตรงบริเวณมุมทั้งสี่ของรูปกล่องจะมีการไหลตัวของโลหะมากที่สุด  โดยเส้นที่เคยเป็นเส้นรัศมีตรงส่วนมุมของแผ่น  blank  จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กันและขนานกัน แต่เส้นวงแหวนแต่ละเส้นจะเคลื่อนตัวห่างออกจากกันส่วนบริเวณผนังด้านข้างของรูปกล่องตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ขีดไว้  ยังคงสภาพเดิมอยู่  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่า  โลหะไม่มีการไหลตัวหรือมีบ้างแต่น้อยมาก

รูปที่  4.10  การไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบกล่อง

รูปที่ 4.10 การไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบกล่อง

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ยังไม่มีคนโหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....