ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 12)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 12)

4.13 การหาขนาดแผ่น blank  ของการขึ้นรูปแบบทรงกระบอก

ก่อนที่จะทำการขึ้นรูปโลหะได้นั้นจะต้องหาขนาดแผ่น  blank  ก่อนเพื่อที่จะสามารถทราบว่าเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้ว  จะได้ขนาดของชิ้นงานที่มีความลึกตามต้องการ  หรือว่าจะต้องขึ้นรูปกี่ครั้ง  โดยดูจากอัตราส่วนระหว่างขนาดของ  blank  กับขนาดของชิ้นงาน  สำหรับวิธีในการหาขนาดของ  blank  นั้นมีอยู่   2  วิธีคือ

 1. วิธีการทางเรขาคณิต ( graphical  method )
 2. วิธีคำนวณจากสูตร  ( mathematic  method )

 

4.13.1 วิธีการทางเรขาคณิต  ( Graphical  Method )

ในการหาขนาดของ  blank  สำหรับชิ้นงานรูปถ้วยที่มีรูปร่างดังรูปที่ 4.11  แล้ว  เราสามารถที่จะแบ่งรูปถ้วยนี้ออกเป็นส่วนย่อย  1,2,3  และ  4  ได้  โดยส่วนที่  1  จะเป็นรูปทรงกระบอก,  ส่วนที่  2  เป็นรูปวงแหวน,  ส่วนที่ 3 เป็นรูปบางส่วนของทรงกลม,  และส่วนที่ 4  เป็นรูปจานแบน   พื้นที่ของส่วนย่อยๆ  เหล่านี้  สามารถหาได้จากตารางที่  4.7  เมื่อนำพื้นที่เหล่านี้มารวมกันแล้ว  สามารถหาขนาดของ  blank  ได้จากสูตร

D    =     1.128     ????( 4.1 )

เมื่อ         D    =   เส้นผ่าศูนย์กลางของ  blank

A   =    พื้นที่ทั้งหมดของรูปถ้วย

วิธีการหาขนาด  blank  ของชิ้นงานดังรูปที่  4.11  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

รูปที่ 4.11 การหาขนาดของ blank โดยวิธีเรขาคณิต

รูปที่ 4.11 การหาขนาดของ blank โดยวิธีเรขาคณิต

 1. วาดรูปชิ้นงานให้ได้ตามมาตราส่วนที่ถูกต้องและเขียนเส้นแกนกลาง  ( center  line ) ของชิ้นงานโดยตลอด
 2. กำหนดให้ปลายสุดของเส้นแกนกลางของแต่ละส่วนอยู่ที่จุด  1-2-3-4-5  ตามลำดับ
 3. กำหนดให้ความยาวของแต่ละส่วนเท่ากับ  u , v , w , และ x  ตามลำดับ
 4. ลากเส้น  x ? y ในแนวดิ่ง  แล้วขีดเครื่องหมายซึ่งแสดงความยาวของแต่ละส่วนลงบนเส้นนี้  โดยเริ่มจาก  จุดบนสุดที่จุด  O  ซึ่งเส้น   01 จะมีความยาวเท่ากับเส้น u  และเส้น  12  จะมีความยาวเท่ากับเส้นตามลำดับ
 5. จากจุดศูนย์ถ่วง  ( center  of  gravity )  ของแต่ละส่วนลากเส้นลงมาในแนวดิ่งให้ขนานกับเส้น  x-y  สำหรับจุดศูนย์ถ่วงของส่วนโค้ง  34  อยู่บนเส้นที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางและตั้งฉากกับคอร์ด  34โดยอยู่ที่จุดที่ประมาณ 2/3 ของระยะจากคอร์ดถึงส่วนโค้งด้านนอก  กำหนดให้เส้นเหล่านี้คือเส้น  A,B,C,D  ตามลำดับ
 6. จากจุด  O  ลากเส้นเอียงทำมุม  45?  กับเส้น x-y ถึงจุด  P  ซึ่งอยู่ประมาณกึ่งกลางของเส้น  04  ลากเส้น a? ขนานกับเส้น a  ตัดกับเส้น A ที่จุด  1
 7. จากจุด  P  ลากเส้นต่อไปที่จุด  1? , 2? , 3? , 4?  บนเส้น  x-y  ก็จะได้เส้น  b , c , d , e , ตามลำดับ  จากจุดที่  1  บนเส้น  A  ลากเส้น  b? , c? , d? , e?   ขนานกับเส้น  b , c , d , e  จะได้จุดตัด  20,30,40,50 ตามลำดับ
 8. จากจุด 50 ลากเส้นในแนวระดับไปตัดกับเส้นศูนย์กลางของรูปถ้วยที่จุด 60 จากนั้นใช้จุด  4?  เป็นจุดศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับความยาวเส้น  Z  ( 5 6 ) เขียนวงกลมต่อจากนั้นใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลาง  เขียนวงกลมสัมผัสกับวงกลมวงแรกทางด้านล่างดังรูป
 9. ลากเส้นในแนวระดับจากจุด  M  ซึ่งสัมผัสวงกลมวงเล็กทางด้านบน  ไม่ตัดกับ  ส่วนโค้งใหญ่จุด  R  ระยะจากจุด  M  ถึงจุด  R  คือรัศมีของขนาด  blank  ตามต้องการ

 

4.13.2 วิธีคำนวณจากสูตร

สำหรับการหาขนาดของ  blank  ด้วยวิธีคำนวณสามารถดูได้จากตารางที่  4.8

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ยังไม่มีคนโหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....