ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 14)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 14)

รูปที่  4.14  การมนส่วนแหลมของ  blank ในการขึ้นรูปแบบกล่อง

รูปที่ 4.14 การมนส่วนแหลมของ blank ในการขึ้นรูปแบบกล่อง

จากสูตร  P dr  =  t  ?b (2?rc C+ lsC21???????.( .4.3 )

1000

เมื่อ  Pdr  =  แรงที่ใช้ขึ้นรูป  ( ตัน )

รูปที่  4.15  การขึ้นรูปแบบกล่อง

รูปที่ 4.15 การขึ้นรูปแบบกล่อง

r=  รัศมีที่มุม

ls    =   ผลบวกของความยาวส่วนที่ตรงของรูปกล่อง

C1 =  ค่าคงที่

C1 =  0.5  สำหรับรูปกล่องตื้นๆ

C1 =  2  สำหรับรูปกล่องที่มีส่วนลึกมากกว่า  5  หรือ  6  เท่าของรัศมีมุม

C2 =  ค่าคงที่

C2 =  0.2  สำหรับการขึ้นรูปง่ายๆและไม่มีแรงกดที่  B/H

=  0.3  การขึ้นรูปที่มีแรงกดของ B/H เท่ากับ  P/3

=  1 สำหรับกรณีที่  blank  holder  มีแรงจับชิ้นงานมาก

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ยังไม่มีคนโหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....