ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 15)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 15)

4.16 ข้อบกพร่องในระหว่างการขึ้นรูป

ในระหว่างการขึ้นรูป  มักจะประสบปัญหาอยู่เป็นประจำ   และวิธีการแก้ไขของปัญหาแต่ละอย่างนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์  และความชำนาญงานของวิศวกร  ที่จะวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องเหล่านี้และทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อบกพร่องในระหว่างการขึ้นรูป

1.  เกิดรอยแตกที่ผนังด้านข้าง  มีสาเหตุมาจาก

1.1  clearance  ระหว่าง  punch  กับ  die  น้อยเกินไป  มากเกินไป  หรือไม่สม่ำเสมอ

1.2  มีแรงกดที่  blank  holder  มากเกินไป

1.3  draw  radius  เล็กเกินไป  ทำให้โลหะไหลตัวได้ไม่สะดวก

1.4  พื้นผิวของ  punch  ,  die  หรือ  blank  holder  ไม่เรียบ  ในการขัดผิวไม่ควรขัดผิวในแนวตั้งฉากกับการไหลตัวของโลหะ

1.5  เปอร์เซ็นต์  reduction  มากเกินไป

1.6 การหล่อลื่นไม่พอเพียง  หรือ  ใช้น้ำมันผิดประเภท

2.  เกิดรอยย่น  ( wrinkle ) ที่ขอบของรูปถ้วยสาเหตุมาจาก

2.1  แรงกดของ  blank  holder  น้อยเกินไป

2.2  draw  radius  ใหญ่เกินไป

2.3   แรงกดที่  blank  holder  ไม่สม่ำเสมอ

 

3. ขอบของรูปถ้วยยาวไม่เท่ากัน  มีสาเหตุมาจาก

3.1 เกิดจากคุณสมบัติในการยืดตัวของโลหะไม่เท่ากันทุกจุด  ( directional properties )

3.2 มีรอยแหว่ง  ( nick ) หรือ  burr  ตามเส้นรอบรูปของ  blank  ก่อนการขึ้นรูป

3.3  punch  ,  die  หรือแผ่น  blank  ไม่อยู่ในศูนย์เดียวกัน  ( off  center )

3.4  แรงกดที่  blank  holder  ไม่สม่ำเสมอทำให้โลหะไหลตัวเข้าไปใน  die  ไม่เท่ากัน

4. การเกิดรอยย่นที่ขอบของถ้วยในการขึ้นรูปใหม่  ( redraw )  มีสาเหตุมาจาก

4.1 ความหนาของ  blank ไม่ตรงตามที่กำหนด

4.2  draw  radius  ใหญ่เกินไป

4.3  clearance  ระหว่าง  punch  กับ  die  มากเกินไป

4.4  ความลึกของการขึ้นรูปครั้งแรกน้อยเกินไป  หรือ  ความลึกของการขึ้นรูปใหม่มากเกินไป หรือ ขอบของถ้วยจากการขึ้นรูปครั้งแรก  ถูกดึงให้ไหลเขาไปใน  die  หรือผนังด้านข้างของถ้วย  มีความหนาลดลง

5.ผนังด้านข้างมีความหนาลดลงตรงบริเวณ  ด้านล่างของรูปถ้วย  มีสาเหตุมาจาก

5.1  คุณสมบัติของโลหะไม่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปใหม่

5.2 รัศมีของ  punch  และ  die  น้อยเกินไป

5.3  ลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปถ้วยมากเกินไป

5.4  การหล่อลื่นไม่พอเพียงหรือใช้น้ำมันหล่อลื่นผิดประเภท

6.เกิดการฉีกขาดที่บริเวณรัศมีด้านล่าง  ( bottom ) ของรูปถ้วยในการขึ้นรูปใหม่  มีสาเหตุมาจาก

6.1  ผิวหน้าของ  แผ่น  blank  ไม่ดี  แต่ไม่ทำให้เกิดปัญหาในการขึ้นรูปครั้งแรก

6.2  ผิวหน้าตรงบริเวณรัศมีของ  punch, die  และที่  blank holder  ไม่เรียบพอทำให้กีดขวางต่อการไหลตัวของโลหะ

6.3 รัศมีของ  punch  และ  die  น้อยเกินไป

6.4 ลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปถ้วยมากเกินไป

6.5 ผนังที่บริเวณใกล้กับรัศมีด้านล่างมีความยาวมาก  ไม่สามารถทนต่อการยืดตัวของการขึ้นรูปใหม่ได้

6.6 การหล่อลื่นไม่พอเพียง  หรือใช้น้ำมันหล่อลื่นผิดประเภท

7.เกิดการฉีกขาดที่ขอบของถ้วย  ในการขึ้นรูปใหม่  มีสาเหตุมาจาก

7.1  ผิวหน้าของแผ่น  blank  ไม่ดี  แต่ไม่ทำให้เกิดปัญหาในการขึ้นรูปครั้งแรก  หรือขนาด  grain  ของโลหะไม่เท่ากัน

7.2 clearance  ระหว่าง  punch  กับ  die  น้อยเกินไป

8.มีโลหะเหลือ  ( excess  material ) ที่บริเวณด้านบนของรูปถ้วยที่ขึ้นรูปใหม่  มีสาเหตุมาจาก

8.1 ความหนาของโลหะมากเกินไป  หรือ  clearance  ระหว่าง  punch  กับ  die  น้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอ  ผนังของรูปถ้วยจะถูกรีดตัว  ( ironed ) และโลหะส่วนนั้นจะไปรวมกันอยู่ตรงบริเวณรัศมีด้านบนหรือตรงบริเวณขอบของรูปถ้วย

8.2 รัศมีของ  punch  nose  ใหญ่กว่า  รัศมีด้านล่างของรูปถ้วย

8.3 ขนาดของรูปถ้วยยาวมาก  ทำให้  punch ของแม่พิมพ์ขึ้นรูปใหม่  redraw  punch )  ถึงจุดลึกสุดของการขึ้นรูปใหม่ก่อนที่ผนังด้านข้างจะไหลเข้าไปใน  die  และถ้า   redraw  punch สั้นเกินไป  ก็จะเกิดปรากฏการณ์เช่นกัน

ในรูปที่  4.17  จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะต่างๆของข้อบกพร่องที่เกิดกับชิ้นงานในระหว่างการขึ้นการโลหะแผ่น

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 โหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....