ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 16)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 16)

4.17 Draw  Bead

bead  มีหน้าที่ในการควบคุมการไหลตัวของโลหะที่จะเข้าไปใน  die  และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยย่น ( wrinkle ) ในขณะขึ้นรูป  นอกจากนั้น  bead  ยังไม่ช่วยบดแรงกดของ  blank  holder  ตลอดจนทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวรีดโลหะให้ความเครียด ( stress ) ลดลง  เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการขึ้นรูปของโลหะ

รูปที่ 4.16 สภาพของการเกิดข้อบกพร่องจากการขึ้นรูป

รูปที่ 4.16 สภาพของการเกิดข้อบกพร่องจากการขึ้นรูป

a)  กรณีที่แผ่น  blank  มีตำหนิ  รอยตำหนิจะขยายใหญ่ขึ้นตรงบริเวณใกล้กับรัศมีด้านล่างของถ้วย  และความหนาจะลดลง  รอยฉีกขาดจะปรากฏให้เห็นตามรอยตำหนินี้  และขยายตัวไปที่ขอบถ้วย

b) การเกิด  earing  และการขยายตัวของรอยแหว่ง ( nicks ) ในขณะขึ้นรูป

c) การเกิดรอยย่น ( wrinkle ) ที่ขอบเนื่องมาจากแรงกดที่  blank  holder ไม่พอ

d) การเกิด  excess  metal  ที่รัศมีด้านบนของถ้วย  เนื่องจาก clearance ระหว่าง  punch กับ  die น้อยเกินไป

e) กรณีที่รูปถ้วยจากการขึ้นรูปครั้งแรกยาวเกินไป  สำหรับการขึ้นรูปใหม่  ทำให้เกิด  excess metal  มาอัดตัวที่บริเวณด้านล่างของขอบ ( flange )

f) กรณีที่รูปถ้วยสั้นเกินไปสำหรับการขึ้นรูปใหม่  ทำให้ผนังด้านข้างต้องยืดตัวออกมาก  ความหนาจึงลดลงและอาจเกิดรอยแตกที่ด้านล่างของถ้วย  หรือที่ขอบถ้วย

g) กรณีที่ความหนาที่ผนังลดลง  เนื่องจากรัศมีของ  punch  nose เล็กเกินไป

รูปที่  4.17  ตัวอย่างชิ้นงานที่เกิดการบกพร่องจากการขึ้นรูป

รูปที่ 4.17 ตัวอย่างชิ้นงานที่เกิดการบกพร่องจากการขึ้นรูป

bend  อาจมีแนวเดียวหรือ  2  แนวก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นมีการไหลตัวของโลหะมากหรือไม่ซึ่งสามารถทราบได้จากการทดลอง ( tryout ) การติดตั้ง bead  อาจติดตั้งที่  blank  holder  หรือว่าที่  die  ก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของแม่พิมพ์  และลักษณะการขึ้นรูปของชิ้นงาน  แต่โดยปกติแล้ว bend  จะอยู่ที่  blank  holder  และร่อง bend  จะอยู่ที่  die  สำหรับขนาดและตำแหน่งของ  bend  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรัศมีของ punch  และ  die นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท  ส่วนแบบและวิธีการติดตั้งที่นิยมใช้กันทั่วๆไปนั้น   แสดงไว้รูปที่  4.19  โดยทำร่องสำหรับใส่  bead  ที่  blank  holder  แล้วอัด  bend  ลงไปในร่อง  พร้อมกับเจาะรูสำหรับใส่สกรู  ซึ่งหัวของสกรูจะยาวสูงกว่า  bead  จึงต้องตัดออกแล้วแต่งให้ผิวหน้าเรียบตามผิวหน้าของ  bead  เสร็จแล้วจึงเซาะร่อง  bend  บนผิวหน้าของ  die  สำหรับร่องที่ใส่  bead  ต้องทำให้มีขนาดความกว้างและความลึกพอดี  เพื่อไม่ให้เกิดแรงเฉือน ( shear )  มากระทำต่อสกรู

อีกวิธีหนึ่งที่นิยมทำกันก็คือ  หล่อ  bend  ที่ผิวหน้าของ  blank  holder  ( ในกรณีที่เป็นแม่พิมพ์เหล็กหล่อ )

สำหรับขนาดและตำแหน่งของ  bend  นั้น  ได้จากประสบการณ์ที่ได้เคยกำกับชิ้นงานในลักษณะเดียวกับเช่นนี้มาก่อน  หรือได้จากการทดลอง ( tryout ) และเมื่อทำการทดลองขึ้นรูปแล้ว  ปรากฏว่าต้องการ  bead  เพิ่มขึ้นอีก  ก็ทำได้โดยการเชื่อม  แล้วแต่งขนาดและผิวด้วยการเจียระไนและขัด

รูปที่  4.18 ลักษณะของ draw bead

รูปที่ 4.18 ลักษณะของ draw bead

รูปที่ 4.19  การติดตั้ง bead ของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญ่

รูปที่ 4.19 การติดตั้ง bead ของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญ่

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 โหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....