ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 2)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 2)

4.2 เทคนิคการขึ้นรูป ( Technique of Drawing )

การขึ้นรูปโดยไม่ให้เกิดรอยย่น ( wrinkle หรือ puckering ) หรือฉีกขาดนั้นจะต้องระมัดระวังและควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ทั้งก่อนการขึ้นรูปและในขณะที่ขึ้นรูป องค์ประกอบเหล่านั้น ได้แก่

  1. รูปร่างของ  blank  ( blank  outline )
  2. การลดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของการขึ้นรูปในแต่ละครั้ง  ( reduction  per  draw )
  3. รัศมีของการ  punch  และ  die
  4. ช่องห่างระหว่าง  punch  กับ  die ( clearance  between  punch  and  die )
  5. แรงกด  blank  holder  ( blank  holder  pressure )
  6. ความเร็วในการขึ้นรูป  ( speed  of  drawing )
  7. การหล่อลื่น  ( lubrication)

องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การขึ้นรูปได้ผลดีหรือไม่ดีได้ และค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของโลหะ นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่มีผลต่อการไหลของโลหะในการขึ้นรูป ภาชนะที่มีรูปร่างง่ายๆ และไม่สลับซับซ้อนเท่านั้นจะที่สามารถขึ้นรูปแล้วใช้ได้เลย โดยการทดลองเพียงครั้งเดียว แต่สำหรับการขึ้นรูปลึกๆ ซึ่งโลหะจะมีการไหลตัวอย่างมากแล้ว จะต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะขจัดปัญหาต่างๆตั้งแต่การขึ้นทดลองเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะการขึ้นรูปแบบกล่องที่มีมุมแหลม หรือรูปถ้วยที่มีรูปร่างยากๆ จะต้องทำการทดลองกันหลายครั้งกว่าจะได้ชิ้นงานที่ได้มาตรฐานตามต้องการ ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาเป็นวันหรือสัปดาห์ ในการที่จะขัด, ตะไบ, เจียระไน เปลี่ยนขนาดของ blank และรัศมีของ punch หรือ die

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 โหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....