ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 6)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 6)

4.7 Clearance  ระหว่าง  Punch  กับ  Die

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงต้านทานที่ผิวของแม่พิมพ์  ดังนั้นช่องห่างระหว่าง   punch  กับ  die  จะต้องมากกว่าความหนาของโลหะ  ซึ่งส่วนที่มากกว่านี้จะมีค่าประมาณ  7 ? 20 %  ของความหนาของชิ้นงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาและประเภทของการขึ้นรูป  จากตารางที่  4.3  เป็นค่า  clearance  สำหรับรูปกล่อง  ( rectangular ) นั้นตรงส่วนมุมทั้ง 4  ด้านจะต้องมี  clearance  มาก  ส่วนทางด้านตรงนั้น  clearance  มีค่าน้อย  ในกรณีของการขึ้นรูปทรงกระบอก  ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของ  die  เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ  punch  บวกด้วย  2  เท่าของค่าที่อ่านได้จากตาราง

ตารางที่ 4.3  ระยะห่างระหว่าง punch  กับ die

จะเห็นว่าความหนาของ  blank  เพิ่มขึ้น  clearance  จะเพิ่มขึ้นด้วย  และสำหรับของการขึ้นรูปครั้งต่อๆไป  clearance  ก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก  เช่น  ช่องห่างสำหรับขึ้นรูปครั้งแรกเท่ากับ  1.1t  ในการขึ้นรูปครั้งที่สองต้องเพิ่มเป็น  1.15t  และ  1.2t  สำหรับครั้งที่สาม  และไม่เกิน 1.2t  แม้จะต้องขึ้นรูปต่อไปอีกก็ตาม

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 โหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....