ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ข้อมูลของเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดทำชิ้นส่วนเครื่องจักร, Spare part ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยคุณภาพที่ทัดเทียม ราคา

บริการของเรา

เรารับงานทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปอาทิเช่น Machinery Design Machinery Parts Jig & Fixture Machine Modification…