ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 1)

4.1 งานขึ้นรูป ( Drawing ) จุดประสงค์ของงานขึ้นรูป คือ แปรสภาพโลหะจากแผ่นเรียบให้เป็นภาชนะรูปถ้วย ( Shell…

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 2)

4.2 เทคนิคการขึ้นรูป ( Technique of Drawing ) การขึ้นรูปโดยไม่ให้เกิดรอยย่น ( wrinkle…

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 3)

4.2 Plastic Range แรงที่ใช้ในการทำให้โลหะเกิดการไหลตัวนั้นต้องมีค่ามากกว่าค่า  tensile  yield  strength  ของโลหะทั้งนี้เพ่อที่จะท

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 4)

4.5 Draw  Radii รัศมี  die  ไม่ควรต่ำกว่า  4  เท่าของความหนาโลหะและไม่ควรเกิน  15  เท่าของความหนาโลหะ …

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 5)

4.6 Punch & Nose Radii เพื่อป้องกันไม่ให้ความหนาตรงบริเวณก้น  ( bottom ) ของรูปถ้วยบางจนเกินไป  รัศมีของจมูก …

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 6)

4.7 Clearance  ระหว่าง  Punch  กับ  Die เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงต้านทานที่ผิวของแม่พิมพ์  ดังนั้นช่องห่างระหว่าง   punch  กั

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 7)

4.8 แรงกดของ Blank  Holder ขนาดของแรงกดของ  blank  holder  พอเพียงสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดรอยย่นขึ้นได้นั้นหาได้จากการทดลอง

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 8)

4.9 การหล่อลื่น ( Lubrication ) การขึ้นรูปจะประสบผลสำเร็จหรือไม่นั้น  ก็ขึ้นอยู่กับการหล่อลื่นด้วย  หากเลือกใช้ประเ

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 9)

4.10 ความเร็วในการขึ้นรูป ( Drawing  Speed ) สำหรับการขึ้นรูปตื้นๆ  นั้น  สามารถใช้ความเร็วในการขึ้นรูปได้สูงพอๆ กับกา

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 10)

4.11 การไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบทรงกระบอก ( Cylindrical Shell ) เพื่อที่จะสังเกตดูการไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบท

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 11)

4.12 การไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปแบบกล่อง  ( Rectangular  Shell ) สำหรับการขึ้นรูปแบบกล่องนั้น  การไหลตัวของโลหะจะไม่เท

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 12)

4.13 การหาขนาดแผ่น blank  ของการขึ้นรูปแบบทรงกระบอก ก่อนที่จะทำการขึ้นรูปโลหะได้นั้นจะต้องหาขนาดแผ่น  blank  ก่อน

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 13)

4.14 การหาขนาด Blank  ในการขึ้นรูปแบบกล่อง  ( Rectangular  Shell ) เนื่องจากในการขึ้นรูปแบบกล่องนั้น  โลหะมีการไหลตัวอยู่  2  ล

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 14)

จากสูตร  P dr  =  t  ?b (2?rc C1 + lsC2) 1???????.( .4.3 )…

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 15)

4.16 ข้อบกพร่องในระหว่างการขึ้นรูป ในระหว่างการขึ้นรูป  มักจะประสบปัญหาอยู่เป็นประจำ   และวิธีการแก้ไขของป

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 16)

4.17 Draw  Bead bead  มีหน้าที่ในการควบคุมการไหลตัวของโลหะที่จะเข้าไปใน  die  และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยย่น ( wrinkle ) ในขณะ

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 17)

4.18 ประเภทของ Draw Bead 4.18.1 inserted  draw  bead ตารางที่ 4.9  ตัวอย่าง  draw  bead …

ประเภทของงานปั๊ม

มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1. งานตัด (Shearing) เป็นขั้นพื้นฐานของง