ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม

ประเภทของงานปั๊ม

มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1. งานตัด (Shearing) เป็นขั้นพื้นฐานของง